latviskās dzīvesziņas lekciju cikls Rīgā

Cikls sāksies 10.janvārī, plkst.19.00, un notiks otrdienās
plkst.19.00-21.00 Rīgā.Antonijas ielā 4 "Ļapsas telpa" Vai tas notiks
katru otrdienu, vai katru otro otrdienu - to nolemsim kopīgi, tiekoties
10.janvārī.
Ierašanās no plkst.18.45. Lūdzu, ierodieties laikus, jo 19.00 sāksim.
Būsim precīzi.

Dalības maksa: 10 EUR no katra dalībnieka par katru nodarbību. LDzB
"Saulesrits" biedriem 5 EUR (par iespēju kļūt par tādu ziņošu nodarbībās).
 Pirmās lekcijas tēma: "Ievads lekciju ciklā. Baltu pasaules redzējums.
Baltu pasaules modeļi; saulesrits."