Limbažu kopas ziņas

Limbažu kopas ziņas

Limbažu kopas ziņas.

Šoruden Limbažu kopas saulesritieši godam atvēruši jaunu lapu Saulesrita darbības attīstībā un nostiprināšanā. Pavasarī Saulesrita pilnsapulcē ievēlētā Limbažu kopas vadības grupa (Aija, Māra un Evija) nopietni ķērušās pie kopas darbības organizēšanas. Rezultātā Limbažu kopa pati jau noorganizējusi un noturējusi virkni pasākumu Limbažos, kā, piemēram, 17.oktobrī un 28.novembrī Saulesrita namā ar lekciju viesojās mūsu goda biedrs Viktors Kocēns ar lekciju par baltu zīmēm, 1.novembrī ar lekciju tēmā "Arheoloģiskais baltu tautas tērps senatnē un mūsdienās" viesojās mūsu lieldrauga- Vidrižu folkloras kopas "Delve" dalībniece Vita Bogana.

Tāpat kopa ir pilnībā pārņēmusi rūpes par Saulesrita nama (Limbažos, Pasta ielā 6) tehnisko uzturēšanu, kas dod iespēju namā ne tikai noturēt lekcijas un citas saulesritiešu sanākšanas, bet arī ļauj aktīvi darboties latviskās dzīvesziņas interešu pulciņiem. Kā nozīmīgāko no tiem vēlos minēt Saulesrita audēju kopu, kurā ņipri auž gan saulesritietes, gan arī mums draudzīgās novada iedzīvotājas. Varam būt gandarīti un lepni, ka šobrīd Limbažu Galvenajā bibliotēkā skatāma Saulesrita audēju kopas austo jostu izstāde, kas skatāma vēl līdz 16.decembrim.

Limbažu kopa mīļi gaida ciemos arī saulesritiešus no citām kopām. Limbažos rīkotie pasākumi ir gana saturīgi un interesanti, lai būtu vērts mērot ziemīgo ceļu uz šo skaisto Latvijas mazpilsētu. Un kur tad vēl prieks, ko dod satikšanās ar sen neredzētajiem savējiem…

Tuvākajā laikā Limbažos, Saulesrita namā Pasta ielā 6, varēsim piedalīties šādos pasākumos:
12.12. Saulesritiešu vakarēšana un sadziedāšanās ar kokli pie siltas tējas,
lasot un tulkojot jostu un rotu latviskos rakstus.
Vada LDzB "Saulesrits" vadītājs Roberts Šilings, koklē Liene Brauķe.

Janvārī Limbažos plānoti:
* tikšanās ar grāmatas "Latvietes karma. Sievišķā enerģija tuvplānā." autori Intu Blūmu,
* nākošā lekcija tēmā "Arheoloģiskais baltu tautas tērps senatnē un mūsdienās", kuru lasīs mūsu lieldrauga- Vidrižu folkloras kopas "Delve" dalībniece Vita Bogana,
* LDzB "Saulesrits" goda biedra dziednieka Viktora Kocēna lekcija par baltu zīmēm.

Sekojiet informācijai www.saulesrits.lv/kalendars

Apmeklēsim Limbažu kopas aktivitātes!

Lai mums balts laiks!
Meža Roberts