SAULESRITS organizē lekciju ciklus, kas sniedz iespēju apgūt latvisko dzīvesziņu kā vienotu garīgo sistēmu. Lekciju cikls ir saturiski vienots, tāpēc svarīgi būtu apmeklēt visu lekciju ciklu, ne atsevišķas lekcijas, jo katras nākamās lekcijas saturs tiek balstīts uz iepriekšējās lekcijās pasniegto. Lai pieteiktos lekciju ciklam, lūdzam ar mums sazināties ŠEIT.

Lekciju saturs:

 1. lekcija Ievads lekciju ciklā. Baltu pasaules redzējums. Baltu pasaules modeļi; saulesrits.
 2. lekcija Baltu pasaules modeļi; saulesrits, pasaules audums, pasaules koks.
 3. lekcija Laiks. Laima. Laime. Liktenis. 
 4. lekcija Mūsu valodas sakrālais raksturs. Burtu enerģētiskā nozīme.
 5. lekcija Latvju dievestība. Dievs; latviskā Dieva izpratne. Māra. Laima.
 6. lekcija Latvju dievestība. Ūsiņš. Pērkons. Dieva dēli, Saules meitas. Mātes. Vells, Vella māte. 
 7. lekcija Cipari, ciparu sistēmas. Ciparu sakrālā izpratne.
 8. lekcija Dvēsele, velis, ķermenis. Mūžs un dzīves ceļš. Liktenis.
 9. lekcija Dzimta. Sievietes un vīrieša attiecības ģimenē. Vecāku un bērnu attiecības ģimenē.
 10. lekcija Krāsas un to sakrālā nozīme. Raksts. Baltu zīmju sistēma. 
 11. lekcija Raksts. Baltu zīmju sistēma.
 12. nodarbība Gadskārtas. Ziemassvētki, Meteņi, Lielā diena. Ūsiņi.
 13. nodarbība Gadskārtas. Jāņi, Māras, Rudenāji, Mārtiņi.
 14. nodarbība Dainu tulkošana. Raksta lasīšana.
 15. nodarbība Dainu tulkošana. Raksta lasīšana.
 16. nodarbība Sakrālo darbību struktūra.

* Lekcijas un nodarbības tiek piedāvātas grupām Limbažos, Rīgā, Cēsīs un Tukumā. Ir iespēja organizēt lekcijas un nodarbības arī citur Latvijā, par to atsevišķi vienojoties.