Rekvizīti

Biedrība "Latviskās dzīvesziņas biedrība SAULESRITS"

Juridiskā adrese: Pasta iela 6, Limbaži, LV-4001

Vienotais reģistrācijas numurs: 40008207672